Bestuur
Moreno Hacqebard - Voorzitter
Nico Kooijman - Penningmeester
Danielle Hacqebard - Secretaris

Secretariaat 
Adres: Maritsa 34
           1186 LE Amstelveen
Telefoon nummer  020 643 1991
Email: secretaris@ocamstelveen.nl
Website: www.ocamstelveen.nl  

Notarie akte 
Datum van oprichting 5 april 2000
Ingeschreven bij Smith Bentum Amson Notarissen te Amstelveen

Handelsregister
Datum van inschrijving 10 april 2000
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
KvK-nummer 34.13.62.74


ANBI Status
Beschikkingsdatum 20 april 2012
Dossiernummer 83.142

Belastingdienst
Fiscaal nr. 8163.59.337  (tevens RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
ANBI nr. 83.142             
OCA
KvK 34.13.62.74
Maritsa 34, 1186 LE Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
• Beschikkingsdatum 20 april 2012
• Dossiernummer 83.142