Contact

Heeft u vragen over of aan  de Ouderen Combinatie Amstelveen dan verzoeken wij u, bij voorkeur per email, contact op de te nemen met  het secretariaat.


Secretariaat:

Mvr : Veerle de Robles 

Email: info@ocamstelveen.nl
Adressen van FRACTIE-LEDEN Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA):

E-mail adres fractie:fractie@ocamstelveen.nl

Percy de Robles (Fractie Voorzitter)
Willem Elsschotlaan 5, 
1187 WP Amstelveen

percy@ocamstelveen.nl

Danielle Hacqebard
danielle@ocamstelveen.nl

Nico Kooijman
Mauritslaan 10 hs
1182 BC Amstelveen
0614806437
nico@ocamstelveen.nl
OCA
KvK 69124884
Willem Elsschotlaan 5, 1187 WP Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
Beschikkingsdatum 20 april 2012
Dossiernummer 83.142