Contact

Heeft u vragen over of aan  de Ouderen Combinatie Amstelveen dan verzoeken wij u, bij voorkeur per email, contact op de te nemen met  het secretariaat.


Secretariaat:

Mevr : Danielle Hacquebard

Email: secretaris@ocamstelveen.nl
OCA
KvK 34.13.62.74
Maritsa 34, 1186 LE Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
• Beschikkingsdatum 20 april 2012
• Dossiernummer 83.142