PARTIJPROGRAMMA 2018 - 2022
Lokale partij met aandacht voor elkaar

Algemeen/samenleving
Er moeten voldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn of komen tegen een betaalbare huur. Aanpassen en geschikt maken van bestaande woningen 55+ers.
 Een wethouder met ouderenzorg specifiek in zijn portefeuille
Uitbreiding van de mogelijkheden van de Amstelveenpas.
 OCA zal zich sterk maken dat er meer huiselijke elektronica (domotica) wordt geinstalleerd bij ouderen. Digitale en elektronische middelen toegankelijk maken voor ouderen t.b.v. hun woongenot.
 Behoud gratis openbaar (regio) vervoer voor ouderen met een minimum, ook na de proef van 2 jaar.
 Alle openbare gebouwen beter rolstoel toegankelijk maken.
 OCA wilt voorlichting door politie en brandweer vaker laten organiseren
 Aandacht voor eenzame ouderen
 OCA is van mening dat sporten betaalbaar houden voor 55+ers. Sporten bevordert de vitaliteit.
 Als OCA streven wij naar regelmatig contact met de ouderenbonden en de Amstelveense participatieraad. Klachten en/of opmerkingen uit deze organisaties nemen wij mee in onze besluitvorming.

Woon- en Leefomgeving
 Aandacht voor eenzame ouderen
 Aandacht voor Amstelveense monumenten.
 Behoud van het bestaande groen en aandacht voor verticaal groen
 Ter voorkoming van zwerfafval, meer afvalbakken

Veiligheid
 OCA wilt voorlichting door politie en brandweer vaker laten organiseren

Verkeer en vervoer
 Behoud gratis openbaar (regio) vervoer voor ouderen, ook na de proef van 2 jaar.
 Alle openbare gebouwen beter rolstoel toegankelijk maken.
 Beter onderhoud aan stoepen en fietspaden
 Meer invalide parkeerplaatsen

Huisvesting
 Er moeten voldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn of komen tegen een betaalbare huur. Aanpassen en geschikt maken van bestaande woningen 55+ers.
 OCA heeft al "van groot naar beter" geinitieerd, waarbij in de verhuiskosten wordt tegemoetgekomen.

Zorg/WMO
 OCA zal zich sterk maken dat er meer huiselijke elektronica (domotica) wordt geinstalleerd bij ouderen.
Digitale en elektronische middelen toegankelijk maken voor ouderen t.b.v. hun woongenot.
 OCA zal zich sterk maken dat de gemeente een functionele en effectieve informatievoorziening heeft t.b.v. hulp en ondersteuning

Werk en inkomen
 Evt. versoepeling sollicitatieplicht 55+ers

Recreatie, sport, educatie
OCA is van mening dat sporten betaalbaar houden voor 55+ers. Sporten bevordert de vitaliteit.
Welzijn & cultuur
 OCA zal streven naar voldoende informatie over creatieve en culturele voorzieningen voor onze inwoners.

Tot slot
Zorg, huisvesting en bezuinigingen hebben natuurlijk onze grootste aandacht, maar in de Gemeenteraad moet over veel meer zaken worden besloten. Daarbij zal OCA ook haar verantwoordelijkheid nemen, al zullen er beslist weleens impopulaire keuzes gemaakt moeten worden en/of compromissen moeten worden gesloten.

Als OCA streven wij naar regelmatig contact met de ouderenbonden en de Amstelveense participatieraad. Klachten en/of opmerkingen uit deze organisaties nemen wij mee in onze besluitvorming.

Voor vragen, initiatieven en de dialoog zijn wij altijd te bereiken via e-mail: info@ocamstelveen.nl of de website: www.ocamstelveen.nl 


OCA
KvK 34.13.62.74
Maritsa 34, 1186 LE Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
• Beschikkingsdatum 20 april 2012
• Dossiernummer 83.142