Hoe gaan wij dit fixen?
01-02-2018

Aandeel in duurzaamheid
Op donderdag 1 februari werd door de gemeente Amstelveen het initiatief genomen om in Rotterdam een symposium te houden naar aanleiding van de discussie die is ontstaan om de aandelen van Eneco, die in handen zijn van een aantal Nederlandse gemeenten, te gaan verkopen. Een aantal bekende Nederlanders waren aanwezig om dit evenement te leiden tot een uiteindelijk forum waarbij een levendige discussie ontstond tussen de verschillende partijen en afgevaardigden uit het publiek.


Als fractie-lid van de OCA ben ik hier heen gegaan om meer te weet te komen over de eventuele aandelenverkoop waar de gemeente Amstelveen verklaard heeft om liever de aandelen in bezit te houden van de overheid waardoor Eneco als voormalig nutsbedrijf meer mogelijkheden zou hebben om, zonder druk van de aandeelhouders, meer te kunnen investeren in onderzoek naar duurzame energie.


De verwachting kwam niet uit. Dit geslaagde en goed georganiseerde evenement werd na opening van onze wethouders opgeluisterd door niemand anders dan Ed Nijpels. Een betoog van deze welbespraakte man zette de aanwezigen op het denken dat het niet gaat om wel of niet verkopen van de aandelen om op korte termijn een kasreserve te creëren maar om de realisering dat wij veel meer moeten gaan inzetten op duurzame energie om in de toekomst  een ramp te voorkomen. Na betogen en presentaties van specialisten over duurzame energie werd duidelijk dat in de meeste gevallen investeringen in duurzame energie in 5 jaar terugverdiend kunnen worden en waardoor, niet te vergeten, deze investeringen geld gaan besparen na deze 5 jaren.


Het gaat niet om de nieuwe kwartaalcijfers maar om de volgende generatie

Na deze zeer interessante presentaties werd het klapstuk gepresenteerd door Jan Rothmans (hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit) die op geheel eigen wijze benadrukte als wij niet op zeer snel tempo gaan verduurzamen het wel eens te laat zou kunnen zijn. Hij wees er op dat gemeenten meer van de ervaring van Eneco in duurzaam bouwen en andere projecten gebruik zou kunnen maken als aandeelhouder dan wanneer dit niet het geval zou kunnen zijn. De passie die deze man heeft om ons allemaal te redden van wat er komen gaat als wij niet met zijn allen zeer snel gaan veranderen zou op een veel bredere schaal naar buiten gebracht moeten worden.


Tijdens de presentaties werd duidelijk dat het bij Eneco niet zou mogen draaien om de nieuwe kwartaalcijfers maar om de volgende generatie. Voorstanders van de verkoop van aandelen van Eneco kregen wel de kans om hun woord te doen en ook hier werd door iedereen naar geluisterd. Maar het was duidelijk dat het symposium voornamelijk de boodschap bevatte om iedereen zo snel mogelijk aan te zetten om veel meer duurzaam te gaan leven.


Zelf ben ik eigenaar van 3 zonnepanelen en heb via mijn huidige provider windenergie aandelen gekocht waardoor ik in 5 jaar veel bespaar op mijn energierekening. Ook word mijn volgende investering een elektrische auto waardoor ik mijn steentje probeer bij te dragen. Helaas krijg ik mijn vrouw nog niet zover om elektrisch te koken.


wet milieubeheer

Volgens de wet milieubeheer worden ondernemingen verplicht te investeren in middelen die de milieubescherming te goede komen en waarvan de kosten binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat hieraan door veel bedrijven niet aan voldaan wordt kan toegeschreven worden aan de algemene draagvlak die duurzame energie heeft. Voor particulieren komen er steeds meer mogelijkheden om zonder kapitaal te investeren in duurzame energie maar ondanks dat het aantal woningen met bijvoorbeeld zonnepanelen groter is dan de verwachtingen blijft het voor mij toch onduidelijk waarom niet veel meer woningen en bedrijven hieraan meedoen.


Het akkoord van de klimaattop in Parijs is dat wij in Europa in 2030 de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent verminderd is. Over een jaar wordt het 2020 en dan hebben we nog maar 10 jaar!

Nico Kooijman fractielid OCA

OCA
KvK 34.13.62.74
Maritsa 34, 1186 LE Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
• Beschikkingsdatum 20 april 2012
• Dossiernummer 83.142