OCA niet alleen voor ouderen
15-02-2018

AMSTELVEEN Percy de Robles is lijsttrekker van Ouderencombinatie Amstelveen (OCA). De partij maakt zich hard voor ouderen. Maar dat niet alleen. "In onze statuten staat in artikel 1 dat we een partij zijn voor alle Amstelveners. Al focussen we ons wel op ouderen." Dat blijkt uit het partijprogramma. OCA wil meer betaalbare seniorenwoningen, gratis ov voor 65-plussers en zet in op gebruik van domotica om het leven van ouderen makkelijker te maken.


OCA is een partij met een roerige geschiedenis. Binnen de partij hebben zich meermaals conflicten voorgedaan. Ook voor deze verkiezingen was het raak. De Robles zou op oneigenlijke manier aan het roer van de partij zijn komen te staan. Hij kreeg er in de lokale media van langs, evenals zijn vrouw en dochter. De berichten vielen hem zwaar, helemaal omdat hij in het verhaal naar eigen zeggen niet was gekend. Hij wilde het gevecht niet via de media voeren. "Ik wilde niet terugschreeuwen, dat is beneden mijn opvoeding."

Inmiddels is het stof gedaald en kan het vizier op de verkiezingen worden gericht. Discussie zal er blijven binnen de partij. "Dat heeft te maken met het feit dat we als partij niet links en niet rechts zijn. Per onderwerp bepalen we ons standpunt. De ene keer zijn we het eens met de coalitie, de andere keer stemmen we tegen. Maar onze discussies zijn goed en helder, en de stem van de meerderheid geldt."

Zo was de partij tegen de komst van het kunstwerk ´Der Bogen´. Kunst en cultuur heeft OCA weliswaar hoog in het vaandel staan, maar de partij vindt het niet vreemd dat ´Der Bogen´ tot lelijkste kunstwerk van Nederland is verkozen. Oneens was de partij het ook met de investering in het zwembad in de Poel. "Dat heeft ruim 1 miljoen euro gekost. Terwijl maar een kleine groep er gebruik van maakt. Het geld had ook kunnen worden besteed aan minima of ouderenzorg."

Want ook al is Amstelveen een rijke gemeente, voor lang niet alle inwoners wordt volgens hem even goed gezorgd. "Ik kom regelmatig in verzorgingshuizen en zie dat het niet overal op orde is. Soms denk je: mijn ouders zullen er maar wonen. Dit soort zaken gaat overigens boven partijpolitiek uit. Dit moet gewoon goed worden geregeld. Ook voor minima kunnen we als gemeente meer doen. Zij hebben het al moeilijk genoeg om rond te komen. We zouden graag de regeling van gratis openbaar vervoer voor ouderen uitbreiden naar deze groep."

Amstelveen richt zich volgens OCA niet alleen niet genoeg op ouderen. Voor starters is het bijvoorbeeld lastig om aan een geschikte woning te komen. "We bouwen te weinig voor starters. Zij moeten noodgedwongen uitwijken naar andere gemeenten." Voorrang afdwingen voor Amstelveense woningzoekers vindt De Robles niet realistisch. "Andere partijen roepen dat wel, maar in de praktijk is dat niet te regelen. We zitten met afspraken die gelden voor de hele regio."

OCA wil graag investeren in domotica: het toepassen van elektronica en huisnetwerken voor automatisering van processen in en om de woning. "Zo kun je instellen hoe laat de lichten aangaan en worden de gordijnen voor je dichtgedaan. Maar we willen meer. We zien ook heil in de robotisering, zoals die in Japan al plaatsvindt. In verzorgingshuizen kunnen robots worden ingezet. De gemeente zou hierin via het WMO-loket kunnen faciliteren."

Bij de komende verkiezingen verwacht hij 2 tot 3 zetels te halen. Dat betekent waarschijnlijk een plek in de oppositie. "Liever goed werk doen in de oppositie dan als onderdeel van de coalitie te veel water bij de wijn te moeten doen."

Naomi Heidinga

Dit interview vond plaats voor het overlijden van OCA-raadslid Nora Tang.

OCA
KvK 34.13.62.74
Maritsa 34, 1186 LE Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
• Beschikkingsdatum 20 april 2012
• Dossiernummer 83.142